Twin Bridges

En by med to stewarder.

Af Uffe Thorsen & Frederik J. Jensen, september 2008.

Byen er designet til to spilledere og fire spillere.

twinbridgesmap.jpg

Baggrund

Twin Bridges ligger i en frodig grøn dal. To floder slynger sig gennem dalbunden, men adskilles af en smal bakkekam. På det smalleste sted er der bygget to broer over floderne - her ligger Twin Bridges. Grundlagt for mange år siden af de to familier, Harrison og Hanson. En lille sten midt i byen er rejst til ære for grundlæggerne, der lover evig fred og frihed til at dyrke deres egen tro mellem de to familier. Harrisons slægt følger troen, mens Hansons ikke gør.

Den gamle Harrison, der var steward for de troende, døde for et halvt år siden. Han ligger nu begravet i en simpel grav på gravpladsen i den nordvestlige ende af byen. Hans to enker, Adelaide og Beatrice, bor stadig i hans hus, sammen med en yngre søn af Harrison, Benjamin. Harrison efterlod sig flere børn, især er hans to ældste sønner centrale for konflikten i byen: Josef og Abel. De er nemlig lige gamle - halvbrødre, født på samme nat af to forskellige mødre. Harrison gjorde aldrig forskel på de to, og de bor nu i hver sin ende af byen med hver deres familie. Abel på østsiden, Josef på vestsiden.

De to betragter nu hver især sig selv som byens steward og er ikke på god fod med hinanden. De konkurrerer om at være den bedste steward - blandt andet ved at føre hvervekampagne mod Hansons, der bor midt i byen, lige syd for livets træ i byen og lige overfor messehuset.

Enkemanden George Hanson er velsignet med flere velskabte, unge piger. Den ældste af disse, Autumn, har fordrejet hovedet på både Josefs søn, Ruben, og Abels søn, Daniel. Faktisk så meget, at Autumn nu bærer kimen til nyt liv i sit skød.

Yderligere har Josefs datter Amalie set sig sur på sin far og er flyttet ind hos Abel, hvor hun går og kaster lange blikke efter den unge Daniel.

Midt ind i denne situation kommer herrens hunde ridende. To fra øst og to fra vest. En af dem medbringer et brev til byens steward.

Noget er galt

 • Stolthed: Harrison er stolt af sine to sønner
 • Uretfærdighed: Harrison foregøgler at begge kan blive steward og han negligerer den tredje bror, Benjamin.
 • Synd: Benjamin presser æblemost af friske æbler fra frugthaven, men æblemosten er begyndt at gære i de åbne fade og mange troende har fået smag for den friske drik.
 • Synd: Autumn Hanson er blevet gjort gravid af Daniel.
 • Angreb fra dæmonerne: Et barn er forsvundet (faldet i en brønd)
 • Falsk doktrin: Vildgæret æblevin er ikke syndigt
 • Falsk doktrin: En by kan have to stewarder
 • Falsk doktrin: Sex er ok udenfor ægteskabet, så længe det ikke er med en troende (Daniel)
 • Korrupt gudedyrkelse: De to enker tilbeder den afdøde Harrison
 • Falsk præsteskab: De to enker er godt på vej…
twinbridges1.jpg

Byens børn

Vest:

 • Josef, søn af gamle Harrison og Adelaide. Far til Ruben og Amalie. En klog steward.
 • Ruben, søn af Josef og forelsket i Autumn. Slagsbror, udadvendt.

Øst:

 • Abel, søn af gamle Harrison og Beatrice. Far til Daniel. En vis steward.
 • Daniel, søn af Abel. Har gjort Autumn gravid. Indesluttet, arrig.
 • Amalie, datter af Josef og lun på Daniel.

Midt:

 • Adelaide, enke af Harrison. Den ældste af de to.
 • Beatrice, enke af Harrison. Den yngste af de to og mest mor-agtig.
 • Benjamin, den tredje bror. Har to mødre. Laver mad til sine mødre.

Hedningene:

 • George Hanson, enkemand, der lever et sobert liv.
 • Autumn, den ældste af Hansons døtre.
 • Granpa
twinbridges2.jpg

Hvad ønsker byens børn sig af hundene?

 • Josef: At hundene får Abel til at indse, at han ikke er steward. Desuden at de overtaler Amalie til at komme hjem.
 • Ruben: At de vier ham med Autumn
 • Abel: At hundene får Josef til at indse, at han ikke er steward.
 • Daniel: At blive bekræftet i at det ikke er en synd at have sex udenfor ægteskabet, når det ikke er med en troende
 • Amalie: At de overtaler Daniel til at fri til hende
 • Adelaide: At de graver Harrison op og genbegraver ham under livets træ, midt i byen
 • Beatrice: Samme som Adelaide.
 • Benjamin: At få lov til at være i fred - at få smidt sine to mødre ud af gården
 • George Hanson: At få hundene til at stoppe de troendes missioneren. Og at få de unge knægte til at holde sig fra hans piger.
 • Autumn: At få hjælp til at komme ud af byen og på eventyr

Hvad ønsker dæmonerne?

 • At hverken Abel eller Josef tager over som steward
 • At de to enker får et præsteskab, der tilbeder gamle Harrison
 • At Benjamin udbreder sin æblevin

Hvad ville der ske, hvis hundene ikke kom?

 • Josef og Abel vil opdele byen i en øst og vest-del og styre hver sin del.
 • Ruben og Daniel vil komme op at slås og en af dem vil dø over Autumn.
 • George Hanson vil tvinge den anden til at opgive sin tro og gifte sig - hedensk - med Autumn.
 • De to enker vil overtale Benjamin til at slutte sig til deres præsteskab, hvorefter de tre vil vække gamle Harrison til live og overtage byen gennem hans ånd.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.