Whitevein

En kone er som enhver anden ejendom.

By til Dogs in the Vineyard. Baseret på denne beskrivelse. Spillet bl.a. på Viking Con 25. Denne sammenskrivning er lavet efter mit første spil i Whitevein, og der er noget mere detaljeret baggrund og relationer mellem personer, end der er lagt op til i reglerne. Min erfaring er, at det er noget nemmere at improvisere scener, når du som spilleder har godt styr på det grundlæggende persongalleri og deres indbyrdes relationer.
/Frederik J. Jensen

Beskrivelse

Whitevein er en mineby beliggende højt oppe i bjergene i udkanten af de troendes område. Der er en lille enklave af troende, en håndfuld familier ud af godt 30. Territoriemyndigheden er stærk repræsenteret, understøttet af gavmilde bidrag fra mineselskabet.

Der er forbud mod at bære våben i byen. Besøgende skal aflevere deres våben hos sheriffen.

Byens beboere har to forsyninger af mad: Landhandlen med de pebrede priser, ejet af mineselskabet, og de troende, der ikke arbejder i minen, men som jager vildt i de udstrakte nåleskove.

For et års tid siden:

Steward Ziders kone, Søster Althea, har været gold i flere år, til begges ærgrelse. Steward Zider mener, at han på grund af dette har gjort sig fortjent til at tage sig en ny kone. Han har kig på byens skønhed, den unge søster Abigail.

Søster Abigail kurtiseres uskyldigt af den unge Broder Beven. Søster Abigails mor, Søster Ella, der er søster til Søster Althea, misunder sin datters skønhed og at det var søsteren, der blev gift med Steward Zider og ikke hende selv.

Hendes egen mand, Broder Selim er en dygtig jæger, men er ikke lige så beleven som Steward Zider, synes Søster Ella. Da Broder Selim samtidig meldes savnet efter et indianeroverfald, iklæder Søster Ella sig sin sørgedragt. Og begynder at spille op til Steward Zider. Hun begynder at tage på sygebesøg hos søsteren, der er blevet svagelig og sengeliggende. Men Steward Zider er mere interesseret i den unge Søster Abigail.

Det falder den iltre Broder Beven svært at acceptere nederlaget til den noget ældre Steward Zider, og det kommer til et bittert opgør, hvor Broder Beven smides ud af de troendes samfund. Han flygter østpå, hvor han indrulles som vagt i mineselskabets eskorter til og fra Whitevein.

Søster Althea dør i sygesengen.

Til Søster Ellas fortrydelse tager Steward Zider Søster Abigail til ægte efter at have sørget i kort tid.

Dagen efter vender Broder Selim overraskende hjem. Han har overlevet skalpering og tre måneder i ødemarken og er ikke længere til at kende.

For et halvt års tid siden:

Sheriffen, Henry Redford, begynder at presse de troende. Skatterne skrues i vejret. Priserne for skind sættes ned. Vinteren er hård, det bliver en hård tid for mange troende. Mange tvinges til at sælge og flytte. Enkelte begynder at arbejde i minen, hvor der ikke er tid eller plads til at leve et liv i Kongens billede.

Steward Zider er desperat. Han kan kun med nød og næppe betale sine egne skatter.
For en måneds tid siden:
En dag siger sheriffen henkastet, mens han kigger på den unge hustru, at en hustru er som enhver anden ejendom. Broder Zider kigger ned i gulvet, forbitret. Da Sheriffen går over til Søster Abigail og begynder at kærtegne hende, drillende. Søster Abigail viger tilbage, men Steward Zider fatter sig og går med raske skridt over og stikker hende en lussing og beder hende adlyde. Henry Redford får sin vilje.

Steward Zider bekender den nye doktrin den efterfølgende søndag. Kun få forstår hentydningen. Deriblandt Søster Ella og Broder August.

Broder August er en eneboer, der bor lidt uden for byen. Han har aldrig formået at finde en kone, så han ser visse muligheder i den nye doktrin.
I den forgangne nat:
Broder Selim erfarer, at hans datter bliver lånt ud til Sheriffen som fast praksis (Faktisk har Broder August også fået stillet lysten, både med Søster Abigail og med Søster Ella).

Bitter og forurettiget konfronterer han Steward Zider med kendsgerningerne en sen nattetime, efter at krostuen er lukket.

Det ender med håndgemæng, hvor Broder August og Søster Ella med overmenneskelige kræfter holder den langt stærkere Broder Selim fastlåst mod et bord, mens Steward Zider planter Broder Augusts solide hugøkse i panden på ham.

Broder August bortskaffer efterfølgende liget – kaster det i en øde mineskakt udenfor byen.

Søster Ella går tilbage og pakker et par af sin mands ting, smider dem i en sadeltaske og jager hesten ud af byen.

Vores Hunde ankommer:

Netop som Sheriffen er i gang med at indkassere afdrag på skattegælden.

Broder Zider er optaget ude i gården af at skure et bord, mens Henry Redford betjener sig af Søster Abigail i krostuen.

Et par af Sheriffens mænd står vagt i døren med et smørret grin.

Hvad de vil

  • Søster Abigail vil have hjælp til at komme ud af byen. Hun vil skilles fra Steward Zider. Hun er ligeglad med Broder Beven. Hun vil forføre en hund, hvis nødvendigt.
  • Broder August vil angre sin synd. Mord var ikke lige meningen.
  • Søster Ella vil have Steward Zider og Søster Abigail skilt og selv blive viet med Steward Zider. Eller i hvert fald blive viet som førstehustru.
  • Steward Zider vil have at hundene forlader byen i god ro og orden. Eller evt. skaffer Henry Redford af vejen og får fjernet skatterne.
  • Henry Redford vil ikke have noget ballade. Truer med at lukke messehuset, hvis der bliver nogle problemer. De skal aflevere deres våben.
  • Broder Beven vil have hævn over Steward Zider. Og gerne sin elskede tilbage.

Dæmonerne vil have at hundene dræber Steward Zider og udnævner Broder Beven i stedet – og vier ham til både Søster Ella og Søster Abigail. Alternativt er det fint, hvis de skyder sheriffen og påkalder sig territoriemyndighedernes vrede.

Hvis hundene ikke dukkede op

Så ville Søster Abigail kvæle Steward Zider en sen nattetime og søge tilflugt hos Broder Beven. Denne ville imidlertid nægte at forlade byen, men ville i stedet tage Steward Ziders plads.

Skattetrykket vil tvinge de troende til at opgive at jage og i stedet begynde at arbejde i minen. Og til sidst vil de opgive troen.

Plotpunkter

Broder Beven finder Broder Selims hest. Og lig?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.