Emirens Arving

Minikampagne i Thou Art But a Warrior juni til september 2009 med Julie, Troels, Anders og Frederik.

Fælles skæbne: Emirens arving.

Taifa: Toledo

Fælles ydre fjende: Ridderne af Santiago.

Hovedpersoner

Imran ibn-Farouk, Emirens livlæge (Julie)

Achmed ibn-Tayyib, krigerpoet (Troels)

Samir ibn-Assad, 20, strateg (Anders)

Hassan ibn-Rasheed, 19, tronarving (Frederik)

Personer

Abd-ar-Rahman, emir

Enriques Gonzales, dhimmi, lærd ved emirens hof, har været i Rom og ved den franske konges hof

Abdul al-Kasim, rig, aspirerer til tronen, gift med emirens datter

Fahima bint Rahman, 20, Emirens datter, gift med Abdul al-Kasim

Fatima, 35, rig enke gift med Achmed ibn-Tayyib, Abdul al-Kasims kusine

Raisha bint Rasheed, 17, Hassans søster, gift med Imran ibn-Farouk

Maria, 45, dhimmi, mor til Imran ibn-Farouk

Karim al-Maghrabi, republikaner, farmaceut

Gidon, dhimmi, jødisk købmand, far til Chava, finansierer Hassan ibn-Rasheed

Chava, 22, dhimmi, datter af Gidon

Emilio de Cada, kristen lejesoldat

Yacub, hofeunuk

Bilal ibn-Assad, 27, bror til Samir, læremester for Hassan, hemmeligt frafalden

Imam Omar, Imam ved Den Grønne Moske i Toledo

Tayyib ibn-Achmed, blind, far til Achmed

Rasheed al-infidel, emirens bror, lever i eksil hos de vantro, far til Hassan

Bassim al-Fahroud, emirens skygge

Hania bint Asha, emirens 3. og smukkeste hustru.

Ordforklaring

Taifa: Bystat, f.eks. Toledo, ledes af emir

Dhimmi: Erklæret vantro i muslimsk by, betaler særskat, bærer synlig tegn: Kristne: Gult. Jøder: Grønt.

Andalus: Muslimernes navn for Iberien

Del 1: I Toledo

1. Samir finder sin bror Bilal knælende i bøn blandt kristne dhimmier.
2. Achmed lovpriser Mekka, tænker på Hania, og lover i beruselse at lede venstre flanke til sejr
3. Imran kaldes til Fahimas sygeleje og håber, at Karims urt, Allahs nåde og rigelig hvile vil kurere patienten
4. Hassan viser sin ungdoms ildhu og vinder over sin fjende ved list
5. Samir har rigelig tid og hjælper med at holde jødinden Chavas frugter
6. Achmed fører venstre flanke til sejr, men bytter æren for sejren ud med at redde en jødinde i nød
7. Imran afventer sin skæbne - vil den blive den samme som sin forgængers? Er det moderen Marias forbøn der kurerer patienten?
8. Hassan opsøger sin långiver og eventuelle ven, Gidon, beundrer dennes inventar, men lover intet

Og det var hvad, der hændte, i varmen under oliventræerne, mens profetens folk stadig troede på sejr.

Del 2: Udfald mod korsfarernes hjerte

1. Samir er sine venners ven og taler Maria fra at holde messe
2. Achmed lover jødinden Chava sikkerhed mod at hun konverterer - og erklærer beruset sin kærlighed til Hania
3. Imran drager i krig mod sin mors vilje og slår sin far ihjel
4. Hassan fører sig frem ved hoffet og overbeviser emiren om, at Hassan skal lede en hær, der skal angribe de vantros hjerte
5. Samir giver husly til hjemløse, vinder Chavas hjerte men ikke hendes tro, og lover emiren at inddrive gæld og at konfrontere sin bror
6. Achmed undsætter succesrigt Abdul al Kasims felttog mod røvere i øst og nedkæmper sammen med sin tro ven Bilal den kristne lejesoldat Emilio de Cada
7. Imran masserer hele emirens harem mod kløe i skridtet og holder sin grædende og sørgende mor hen
8. Hassan fører med profetens hjælp Toledos hovedstyrke til en overbevisende men hul sejr over de vantro - og bliver tilgivet af sin far

Og det var hvad, der hændte, i det blege lys fra halvmånens segl, mens enkelte af profetens folk begyndte at nære tvivlen i deres hjerte

Del 3: Emirens død

1. Hassan slæbes gennem ødemarken efter sin hest og reddes af bjergbønder men Allah taler til ham om Toledos undergang
2. Bassims korruption bliver åbenlys da han sætter Gidon til at inddrage skatter hos Toledos dhimmier og lader det meste gå i egen lomme
3. Samir konfronterer sin bror i alles påsyn og tvinger ham til at lægge sit sværd og lade sig registrere som dhimmi, hvorefter han får en ny logerende
4. Achmed taler sin ven og våbenfælle Bilals sag ved hoffet og i moskeen og giver ham sit sværd tilbage og nyder sejrens sødme i Hanias skød
5. Imran hidkaldes for at kurere Hanias sygdom og skriver under på falsk vidnesbyrd mod Bilal og Maria
6. Hassan vender alene tilbage til Toledo og slår Raisha, der bringer dårligt nyt
7. Samir lægger en god plan, der ofrer en landsby og koster Emiren dyrt
8. Emirens død. Emiren møder sin bror Rasheed på slagmarken og får et banesår
9. Achmed involveres i politik og lover Abdul at besejre den kristne lejesoldat Emilio de Cada, men fejler trods store ord og stort mod
10. Imran tøver i farens stund trods sin kærlige kones opbakning og mister de vantros tillid

Og det var hvad, der hændte, mens natten faldt over Toledo, og profetens folk stod splittede og rådvilde og savnede håb

(10 splid, to faldne riddere)

Del 4: Sandhedens time

1. Hassan dræber Bilal og stiller åbent op imod Abdul al-Kassim med støtte fra Omar
2. Samir frier til Chava og får et ja
3. Toledo er splittet mellem Hassan i nord og Abdul i syd og ingen hær sendes ud for at stoppe de kristnes hovedstyrke, der uudfordret kan slå en jernring rundt om Toledo
4. Achmed skal være far og irettesætter Omar, mens hele byen lærer hans hemmelighed at kende - pånær hans nærmeste
5. Imran vil ikke være den tredje vej og mister sin ven Karim uden at betale sin gæld
6. Hassan låner guld til sin hær af Gidon og klynger rettro ransknægte og overfaldsmænd op
7. Samir vil hævne sin bror og tager Raisha som gidsel - og Chava forlader ham

Og det var hvad der hændte, mens korsfarernes bål oplyste sletten i natten, talrige som stjernerne på himlen, og profetens folk udlignede interne regnskaber

(16 splid, tre faldne riddere)

Del 5: Toledos fald

1. Samir mediterer i sit hjem
2. Achmed opsøger Hania i paladset og flygter til Granada med begge sine kvinder men uden sin formue
3. Imran opsøger Chava for at få hjælp i konfrontationen mod Samir, der holder Raisha som gidsel, men udskyder hjælpen af begge nødlidende kvinder for at forsvare byen
4. Hassan forlader Fahimas hede favntag for at redde sin søster Raisha, men konfronteres inden af Abdul i en blodig duel, der afbrydes af de kristnes stormløb mod byporten
5. Samir og Hassan udveksler ord, Hassan kaster sit sværd fra sig og blotter sit bryst, Samir tøver og Imran undsætter sin kone
6. Achmed ankommer til Granada, men alt for sent til at redde Toledo. Han opgiver poesiens gave og alkoholens flamme for at hellige sig sit liv hos Granadas hof med sine to koner og sin arving
7. Imran forlades af Raisha, får sin mors tilgivelse og dør i Toledos gader af et kristent sværd
8. Hassan opsøger korsfarerhæren uden for Toledos porte og tilgiver sin far
9. Samir går bort i natten med den døde Chava i sine arme

Men alt dette skete for længe siden, og deres historie er tabt for tid og evighed.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.