Don't Rest Your Head

Don't Rest Your Head

Efterspilsrapporter

I disse to spilrapporter er regelsystemet blevet anvendt, men den setting, der oprindeligt følger, har ikke været anvendt i nogen udstrakt grad. I stedet har der været taget udgangspunkt i dansk folklore.

Spilrapport
Stay Awake ...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.