Resume

En deltager skriver et resume fra spilsessionen og publicerer det f.eks. på nettet.

Resumeet kan være skrevet in-character og været farvet af spilpersonen eller spilleren.

Det kan også være neutralt og skrevet af spillederen.

Resumeet kan læses højt ved starten af næste spilgang (se teknikken Oplæsning). En relateret, men mindre arbejdskrævende teknik er Opsummering gennem spørgsmål.

Eksempler

  • I Ars Magica-kampagnen Magtens Tinder skrev spillederen referat efter hver spilgang og lagde det på nettet. Det blev ofte brugt til opvarming næste spilgang.
  • I Call-kampagnen Horror on the Orient Express gik opgaven på omgang blandt både spiller og spilleder.

Motivation

Virkeligheden har det med at fortrænge rollespillet i perioder. I en kampagne kan deltagerne derfor have fortrængt sidste spilgangs fortrædeligheder ganske effektivt. For at komme på ret spor igen, er det nyttigt med et resume. Skrives det stemningsfuldt og in-character, kan det desuden være godt til at opbygge en stemning næste spilgang.

Ulemper

Nogen skal skrive det.

Det kræver disciplin fra deltagerne. Spillederen er ofte mest motiveret, men har desuden ofte forberedelse til næste spilgang. Det kan derfor reducere arbejdsbyrden for spillederen at lade en spiller skrive det. Desuden skriver spillederen ud fra det forberedte materiale, hvorved vægten kan komme til at ligge på det planlagte og ikke det udspillede.

Det kan også blive for langt og for opremsende.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.