Teknik

Beskrivelse

Beskrivelse af teknikken, herunder evt. relaterede teknikker og andre navne.

Eksempler

Angiv gerne flere eksempler, hvor teknikken har været anvendt.

Motivation

Hvorfor og hvornår er det en god ide at benytte denne teknik?

Ulemper

Kendte ulemper ved teknikken.

Referencer

F.eks. til spil og scenarier, hvor teknikken er brugt eller beskrevet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.