Variation Til In A Wicked Age

Denne variation er udviklet af Troels K. Pedersen og Morten G. Petesen.

I forbindelse med konflikter ændres læsningen af udfaldet efter følgende retningslinjer.

-Ikke mere end halvdelen af udfordringen:
Udfordreren vinder rent, udgangspunktet for forhandlinger er 2 terningers skade.

-Ikke mere end 3/4 af udfordringen:
Udfordreren vinder en dyr sejr, udgangspunktet for forhandlinger er to terningers skade til taberen, styret af vinderen, og én ternings skade til vinderen, styret af taberen.

-Mindre end udfordringen, men mindst 3/4:
Ny runde, udfordreren har i næste runde den grumme fordelsterning.

-Just præcis lig udfordringen inkl. anden terning:
Uafgjort. Konflikten kan afbrydes, hvis begge er enige, ellers starter en ny runde uden fordel.

Mere end udfordringen: Svaret bliver den nye udfordring.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.